#htmlcaption0 #htmlcaption1 #htmlcaption2

ВЕСТИ

Završen projekat podrške jačanju konkurencije u Srbiji

12. 10. 2015.

U Privrednoj komori Srbije održana je konferencija povodom završetka projekta „Jačanje kapaciteta Komisije za zaštitu kokurencije“ koji je finasirala Evropska unija donacijom od 2,7 miliona evra

више ...

Dan konkurencije

14. 04. 2015.

Obeležavanje Dana konkurencije, u organizaciji Komisije za zaštitu konkurencije i projekta EU-SCS

више ...
Напомена: Ставови изнети у експертским извештајима и документима Пројекта не одражавају нужно ставове Европске комисије или главног корисника Пројекта, тј. Комисијe за заштиту конкуренције.

О Пројекту

Пројекат се фокусира на техничку и оперативну подршку Комисији за заштиту конкуренције како би се појачали њени капацитети за спровођење политике заштитите конкуренције у Србији. Значајан део активности усмерен је и на судије Управног суда, адвокате, службенике регулаторних органа и Управе за јавне набавке, те Привредне коморе Србије, као и остале учеснике на тржишту.

Регулаторни оквир

Закон о заштити конкуренције из 2009. године, који је ступио на снагу новембра 2010, даје Комисији (иницијално је Комисија за заштиту конкуренције основана Законом из 2005. године) значајна овлашћења у смислу вођења поступка, врсте одлука и изрицања казни. У међувремену, појавили су се одређени изазови које би требало решити уз подршку пројектног тима.